Aangezichtsverlamming

Aangezichtsverlamming

Een aangezichtsverlamming is een aandoening van de nervus facialis. De nervus facialis is een van de hersenzenuwen. Deze hersenzenuw stuurt de gezichtspieren aan. Bij een verlamming van de aangezichtszenuw ontstaat er in een korte tijd een volledige of gedeeltelijke verlamming aan één zijde.

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken:

 • Oorontsteking
 • Schedelletsel
 • Virale infectie (herpes simplex virus)
 • Hevige emoties
 • Tocht

De meest voorkomende perifere aangezichtsverlamming is de verlamming van Bell. Deze wordt zeer waarschijnlijk door het herpes simplex virus veroorzaakt. De aangezichtszenuw loopt door een nauw benig kanaal (het rotsbeen) en kan daardoor onder druk komen te staan bij een infectie. Deze verlamming ontstaat acuut. Per jaar krijgen ongeveer 2400 volwassenen in Nederland hiermee te maken.

Bij uitval van de nervus facialis hangt de mondhoek scheef en zijn er problemen met het sluiten van het oog en de mond. Daarnaast kunnen de volgende klachten ontstaan:

 • Moeite met eten
 • Moete met drinken
 • Overgevoeligheid voor geluid
 • Veranderd smaakvermogen
 • Tranend oog
 • Milde pijnklachten in en rondom het oor

Als orofaciaal fysiotherapeut ben ik uitgebreid geschoold in de anatomie en pathologie van het aangezicht. Het is gebleken dat mimetherapie geschikt is als revalidatie voor de verstoorde mimiek. Een zeer belangrijk uitgangspunt bij een aangezichtsverlamming is ontspanning. Als orofaciaal therapeut begeleid ik u daarin en kan ik verschillende oefeningen geven passend bij de fase waarin de verlamming zich bevindt.

Heeft u een aangezichtsverlamming? Neem gerust contact op. U kunt zowel met als zonder verwijzing een afspraak inplannen.