Lifestyle Assessment Firstbeat

Lifestyle Assessment Firstbeat

Om op zoek te kunnen gaan naar de oorzaak van klachten kan een lifestyle meting een oplossing bieden. Met de unieke en bewezen methode van Firstbeat Lifestyle Assessment is het mogelijk om inzicht te kunnen krijgen in uw leefstijl, uw herstel tijdens uw slaap en de balans/onbalans tussen het ‘gas geven’ en de ‘rem’. Op het moment dat er een onbalans is tussen het parasympatisch en sympatisch zenuwstelsel (het gas geven en de rem) en er onvoldoende herstel plaats vindt gedurende de nacht kunnen er lichamelijke klachten ontstaan en/of in stand gehouden worden. Veel mensen zijn zich niet bewust van deze onbalans. Ook merk ik vaak op dat mensen niet goed weten wat een effectieve manier is om te ontspannen. Middels de Lifestyle Assessment kunt u dit inzichtelijk maken.

Wat houdt de meting in?

U kunt kiezen om de meting 3, 4 of 5 dagen uit te voeren. Er is een mogelijkheid een coaching sessie te koppelen aan de meting om actief te kunnen werken aan een gezonde levensstijl. Tijdens deze sessie wordt er ingezoomd op welke factoren herstelbelemmerend en herstelbevorderend werken. Er wordt advies op maat gegeven zodat u actief aan een gezonde leefstijl kunt werken. Ook wordt het aangeraden een follow up uit te voeren zodat u meetbaar kunt maken wat de effecten zijn van uw actiepunten.

Voor wie?

Wil je meer inzicht krijgen in je leefstijl, hoe je omgaat met stress en wil je weten wanneer je lichaam weer oplaadt en hersteld? Wil je actief werken aan een gezonde leefstijl om je gezond en vitaal te voelen en wil je actief werken aan je herstel bij lichamelijke klachten? Dan kan de Firstbeat Lifestyle Assessment een oplossing bieden voor jou!

Wat zijn de kosten?

Onder het kopje vergoeding en tarief kunt u meer lezen over de kosten van de Firstbeat Lifestyle Assessment.

Introductie Firstbeat Lifestyle Assessment