Contractvrij

Orofaciaal Centrum Vught werkt bewust zonder contracten met de zorgverzekeraar. Door contractvrij te werken kan ik namelijk mijn tijd en aandacht aan u besteden i.p.v. aan onnodige administratie. Doordat ik meer tijd en aandacht heb voor u kan ik mijns inziens de best mogelijke zorg bieden. Ik kan samen met u kijken hoeveel en welke behandelingen nodig zijn om u van uw klachten te helpen zonder tussenkomst van derden (de zorgverzekeraar). Voor de eerste afspraak neem ik een uur de tijd. Dit houdt in dat er twee zittingen worden gedeclareerd, u kunt hier meer over lezen onder het kopje vergoeding. 

Screening en anamnese

Als de eerste afspraak is gepland krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Als u de vragenlijst tijdig invult heb ik de mogelijkheid om de afspraak voor te bereiden. Ik start tijdens de eerste afspraak met een screening om te kijken of u op de juiste plek bent of dat u mogelijk doorgestuurd moet worden naar uw huisarts. Tijdens de anamnese (vraaggesprek) ga ik op zoek naar de oorzaak van uw klachten. Ik probeer tevens de balans tussen belasting en belastbaarheid te achterhalen. Ik ga op zoek of uw klachten een relatie kunnen hebben met uw leefstijl, stress en/of onvoldoende beweging. Ik ben altijd geïnteresseerd in het ontstaan van de klachten. Als u namelijk inzicht krijgt in het ontstaan van uw klachten krijgt u de mogelijkheid om aan uw herstel te werken.

Onderzoek

Bij het lichamelijk onderzoek controleer ik het hele bewegingsapparaat. Ik onderzoek of uw klachten mogelijk verband houden met een disbalans ergens in het lichaam. Er kunnen verschillende metingen worden gedaan om achter de oorzaak van de klacht te komen. Daarna volgt er een orofaciaal fysiotherapeutische diagnose, prognose en wordt er een behandelplan opgesteld en uitgebreid met u besproken.

Behandeling

De behandelfrequentie is verschillend per persoon. In de meeste gevallen behandel ik niet meer dan zes a zeven keer. Na iedere behandeling evalueren we de effecten en kan er indien nodig worden bijgestuurd.

Tijdens de behandeling tracht ik de factoren te beïnvloeden welke van invloed zijn op uw klachten. De behandeling kan bestaan uit massage, manuele druktechnieken, dry needling en specifieke mobilisatie technieken van de gewrichten. Ik geef geregeld lifestyle advies en houdings- en bewegingsadvies zodat de kans op herstel positief wordt beïnvloed.

Als u zelf actief werkt aan u herstel heeft dit een positieve uitwerking op de behandeling en kunt u zelf ook voorkomen dat klachten terugkeren.

Met en zonder verwijzing

De orofaciaal fysiotherapeut is direct toegankelijk. U bent van harte welkom zonder verwijzing. Bij ongecontracteerde zorg kan een verwijzing echter wel noodzakelijk zijn om de behandeling (deels) vergoed te krijgen. Dit kunt u controleren bij uw zorgverzekeraar op de website. Ook kan het zinvol zijn een verwijzing te hebben zodat er wordt uitgesloten dat er geen andere oorzaak is voor uw klachten aan het hoofd.

Waarom orofaciale fysiotherapie?

De orofaciaal fysiotherapeut heeft een 3-jarige masteropleiding gevolgd en is zeer uitgebreid geschoold in het hoofd- hals gebied. De orofaciaal fysiotherapeut zal om die reden efficiënt aan uw klachten kunnen werken en zal tijdig signaleren wanneer een multidisciplinaire aanpak nodig is.

De klachten waarvoor u een afspraak kunt maken zijn:

 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Aangezichtsverlamming
 • Aangezichtspijn
 • Pijn rond het kaakgewricht en/of kauwspieren
 • Beperkte mondopening
 • Klemmen of knarsen van de tanden
 • Onbegrepen tandklachten
 • Ongebrepen oorklachten
 • Tinnitus
 • Knappend of knarsend kaakgewricht

Kwaliteit

Orofaciaal Centrum Vught hecht veel waarde aan kwaliteit van zorg  en is aangesloten bij het KNGF, NVOF en het fysiotherapeutische en orofaciaal fysiotherapeutisch kwaliteitsregister.