Mimetherapie

Mimetherapie

Als orofaciaal fysiotherapeut ben ik uitgebreid geschoold in de anatomie en pathologie van het aangezicht. Het is uit onderzoek gebleken dat mimetherapie geschikt is als revalidatie voor problemen van de aangezichtsspieren (mimische spieren). Bij een aangezichtsverlamming is ontspanning ook zeer belangrijk voor het herstel. Als orofaciaal therapeut begeleid ik u met het ontspannen en kan ik verschillende oefeningen geven. Er wordt ook rekening gehouden met de fase waarin de verlamming zich bevindt.

Patiënten met een aangezichtsverlamming kunnen geconfronteerd worden met zeer vervelende en hinderlijke verschijnselen zoals een verminderde spierfunctie (parese) of geen spierfunctie (paralyse) aan de aangedane zijde. Ook kunnen er in de tijd verschijnselen optreden zoals sinkinesen. Bij een sinkinese kan bijvoorbeeld bij het sluiten van de oogleden de mondhoek omhoogkomen of bij het bewegen van de lippen het oog sluiten. Ook kunnen mensen last krijgen van stijfheid in de spieren in het gelaat. Het doel van mimetherapie is om die vervelende sinkinesen te voorkomen en om handvaten aan te reiken om het herstel te bevorderen.

Voorafgaand aan de behandeling wordt er een nulmeting gedaan middels een vragenlijst. Er wordt gekeken in welke fase de aangezichtsverlamming zich bevindt. De orofaciaal fysiotherapeut helpt u vervolgens met het omgaan met een aangezichtsverlamming. Indien nodig worden meerdere zorgverleners betrokken om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. De behandeling bij de orofaciaal fysiotherapeut bestaat vervolgens uit informeren over uw klachten en over het herstel. U kunt ook oefeningen krijgen zoals:

  • Zelfmassage
  • Specifieke oefeningen voor de aangezichtsspieren
  • Ontspanningstechnieken en/of ademhalingsoefeningen
  • Oefeningen voor gezichtsuitdrukkingen en emotionele expressie

Bij vragen neem gerust contact op.